December 2020 

Ett digitalt informationsblad från Liberalerna i Mjölby kommun! 

Mantorpsbladet december 2020 (PDF)

OM Mantorpsbladet

Mantorpsbladet är ett informationsblad som produeras av Liberalerna i Mjölby kommun. Syftet med Mantorpsbladet är att ge invånarna information om sådant som är på gång i och omkring Mantorp och därmed är intressant att ta del av.    

  • Övergripande samhällsplanering
  • Hårda fakta om bostäder, skolor, förskolor, vård etc
  • Övriga aktuella ämnen

December 2020 är den fördjupade översiktsplanen för Mantorp en viktig del. Dessutom ges information om nybyggnation, inflyttning i trygghetsboende, cykelväg till Sjögestad och med därtill.

Läs mer

Mantorps station

En ny fördjupad översiktsplan för Mantorp

Snart presenteras ett nytt förslag av den fördjupade översiktsplanen, som beskriver hur kommunen vill att Mantorp ska utvecklas under de närmaste årtiondena med bostäder, centrum, industrimark, skolor etc.

Vi i Liberalerna hade många synpunkter på det första förslaget, några av dessa listas nedan och hela svaret En hållbar utveckling av Mantorp återfinns här (pdf).

Dessutom finns mark för nya förskolor och skolor tydligt avsatt i planen, för att kunna möta den tänkta kommande befolkningsutvecklingen. Besök gärna hemsidan mjolby.liberalerna.se för att läsa Liberalernas åsikter i samrådet. Vi har gott hopp om att nästa version av planen blir ännu bättre!

  • 01 Begränsa byggandet på värdefull åkermark 

    Under de senaste åren har både hållbarhetsskäl och beredskapspolitiska argument getts ökad vikt, vilket innebär att samhällsbyggande på åkermark bör begränsas så mycket som det rimligtvis är möjligt. Det är inte praktiskt möjligt att helt avstå från att nyttja jordbruksmark för utbyggnader av tätorter, men detta ska ske med stor hänsyn till bevarande av produktiv jordbruksmark. I förslaget används orimligt mycket högproduktiv åkermark, vilket vi protesterar mot.

  • Enligt förslaget ska kraftledningen på 400 kV söder om Mantorp flyttas. Detta kräver Svenska Kraftnäts godkännande och skulle sannolikt belasta kommunens skattebetalare med kostnader på åtminstone 100 miljoner kronor. En ny dragning av ledningen skapar också nya problem. Liberalerna vill att en flytt av kraftledningen tas bort från översiktsplanen.

  • Med en stark centrumutveckling skapas en tillräcklig efterfrågan för att skapa förutsättningar för den nödvändiga kommersiella tätortscentrumservicen med bland annat butiker, restaurang, vårdcentral, apotek och samlingslokaler.

  • Liberalerna vill komplettera den fördjupade översiktsplanen med den av kommunen sedan tidigare planerade gång- och cykelvägen från Östra Olofstorp österut till Viby och vidare mot Sjögestad Motell.

  • I förslaget är en inriktning att Mantorp ska vara en tyst tätort. Vi anser att det är fel väg att gå utifrån ortens förutsättningar med viktiga aktörer som Mantorptravet och Mantorp Park. Bullerbegränsningar ska inte sättas högre än vad lagstiftningen kräver.

 

Mer Aktuellt

Det händer som alltid många saker i expansiva och intressanta Mantorp! Här kommer ett axplock av aktuell information. 

Inflyttning och nybyggnation

Mycket efterlängtade Vifolka trygghetsboende är färdigt och de första hyresgästerna har flyttat in nu i dagarna. Liberalerna vill se ännu fler bostäder i form av trygghetsboende framöver, bl a via kommunala Bostadsbolaget.

Nybyggnationen av flerbostadshus i Kristallkronan, området bredvid bageriet, med ca 60 lägenheter närmar sig. Det arbetas just nu för fullt med förfrågningsunderlag som ska gå ut till byggföretag. Arbetet med det nya bostadsområdet vid Skördevägens förlängning pågår också.

Cykelvägen Mantorp-Sjögestad

Arbetet med en gång- och cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad har stått stilla ett tag, men nu är Linköping äntligen med på cykeltåget och en utredning kring förutsättningarna som finns i dagens läge pågår.

Läs mer här

Skate och trafik

Klämman Arena är en fantastisk samlingsplats för många aktiviteter i Mantorp, både inom- och utomhus. Planerna på en skateplats vid Vifolkaskolan med närhet till fritidsgården lever och utredningar kring olika detaljer och utformning pågår.

Dessutom kommer arbetet med gång- och cykelvägen på Trumpetarvägen snart att påbörjas, med en mycket säkrare trafiksituation för oskyddade trafikanter som huvudsyfte. Arbetet ska vara klart under 2021. 

God jul & gott nytt år!

Liberalerna vill avslutningsvis passa på att önska alla i Mantorp med omnejd en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Ni är som alltid varmt välkomna att höra av er till oss för att ställa frågor eller lämna förslag, till exempel via e-post till mjolby@liberalerna.se

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att höra av dig tilll oss!

Personer

Vill du kontakta oss är du så klart alltid välkommen att kontakta oss direkt, kanske utifrån att du känner någon av oss eller att din fråga rör ett visst ämne.  

Kristin Kellander

Östra Tollstad 

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, lärare på Klämmestorpsskolan, eldsjäl i Wifolka GF.

Tel: 070-642 24 52 

Gun-Inger Andersson 

Sya

Ordförande i Utbildningsnämnden, tidigare bl a rektor inom vuxenutbildningen.

Tel: 073-205 70 46 

Jim Kellander

Mantorp

F d ordförande i kommunfullmäktige, ledamot i tekniska nämnden, ledamot i Bostadsbolagets styrelse.

Tel: 076-763 95 11

Bill Sjölund

Mantorp

F d speditör med stor erfarenhet av politik, bl a som revisor i Mjölby kommun, ersättare i MSE:s styrelse.

Tel: 070-536 13 22   

Yvonne Mellberg Jakobsson

Gottlösa

Vice ordförande i Liberalerna Mjölby, ledamot i Omsorgs- och socialnämnden, ledamot i förbundsstyrelsen.

Tel: 070-257 67 51 

Tobias Josefsson

Ekeberg

Ordförande i Liberalerna Mjölby, ersättare i kommunstyrelsen,  tränare  Mantorp Handboll P 11/12  och Västra Hargs IF Mix -09.

Tel: 070-945 80 80